Dyszowe systemy nawilżania

Dyszowe nawilżacze powietrza czerwiec

NAWILŻANIE ZA POMOCĄ DYSZ (adiabatyczne) „JET SPRAY”

Woda jest rozpylana na drobne cząstki w urządzeniach rozpylających do strumienia przepływającego powietrza lub do otoczenia nawilżając je. Ciepło konieczne do przemiany wody z cieczy w parę jest dostarczane przez powietrze, które zmniejsza swoją temperaturę. Ponieważ brak jest energii termicznej dostarczanej z zewnątrz proces taki jest określany jako adiabatyczny.
Jest to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie spośród wszystkich systemów nawilżania. Układ wykorzystuje energię wysokiego ciśnienia wody wywołanego przez unikalne dysze rozpylające, wytwarzającą drobne, o jednolitej wielkości kropelki mgły. System nawilżania można stosować bezpośrednio do otoczenia lub w centrali klimatyzacyjnej, zarówno w klimatyzacji komfortu jak i klimatyzacji technologicznej. Z uwagi na rozbijanie wody na bardzo małe drobinki cząstek mgły ich odparowanie jest gwałtowne.

Nawilżanie kanałowe

Woda (zalecana jest zdemineralizowana) dostarczana jest do dysz rozpylających zamontowanych w wewnątrz centrali klimatyzacyjnej (kanału), gdzie następuje mieszanie rozpylanej wody z przepływającym powietrzem.
Dystans odparowania mgły zależy od temperatury i prędkości przepływającego powietrza a także od wymaganej do osiągnięcia wilgotności względnej. Układ sterowania mierzy wilgotność względną przez czujnik wilgotności lub otrzymuje sygnał sterujący z zewnętrznego regulatora i w ten sposób reguluje wydajność układu nawilżania.

Nawilżanie bezpośrednio w pomieszczeniu

W nawilżaniu bezpośrednim do otoczenia, system dysz przepuszcza do otoczenia jedynie drobne, gwałtownie odparowujące, wielkości mikronów kropelki mgły.