Pompy aromatu WDT

pompy aromatu

Pompy aromatu WDT
Przyjemny zapach zwiększa wartość rekreacyjną w pomieszczeniach wellness.
W rozwiązaniach stosowanych do aromatyzowania pomieszczeń suchych jak:( pokoje relaksacyjne, tepidariums, calariums i gabinety infra-red. nośnikiem aromatu jest tylko powietrze. Nasze urządzenia wykorzystują zasadę odparowywania części lotnych substancji z jej powierzchni. Powietrze jest zdmuchiwane z powierzchni aromatu i części lotne odparowywują. Aromatyzowane powietrze jest dostarczane przez małą dmuchawę do pomieszczenia. Ten proces powoduje, że aromat nie jest rozpylany w pomieszczeniu i nie występują w nim pozostałości zapachu. Niskie lotne części aromatu pozostają na dnie w zbiorniku. Butelka z zapachem może w łatwy sposób być wymieniana lub uzupełniana. System aromatyzowania pomieszczeń można stosować do temperatury do 50°C wewnątrz pomieszczenia.
W rozwiązaniach stosowanych do pomieszczeń mokrych aromat w postaci płynnej jest dozowany do przewodu parowego i porywany poprzez przepływająca parę wodną do pomieszczenia.