Systemy chłodzenia High Density HiRef

Klimatyzacja High Density czerwiec

Klimatyzacja prezyzyjna „high density”
Wszędzie tam gdzie obciążenie na szafę sprzętową przekracza 6 kW tradycyjne systemy klimatyzacji precyzyjnej nie zdają egzaminu. W technologii High Density niezmierne ważne jest dostarczenie odpowiedniej ilości schłodzonego powietrza na każdą wysokość U szafy sprzętowej. Rozwiązanie HiRef HRC oraz FCDR  zapewnia równomierny rozkład temperatury na każdej wysokości U przy minimalnym zużyci energii elektrycznej. Typoszereg HRC oraz FCDR charakteryzuje sie jednymi z najwyższych współczynników EER

W typoszeregu HRC wyróżniam trzy typoszeregi

  •  HRCC systemy na wodę lodową 4 wielkości
  •  NRCD systemy na bezpośrednie odparowanie ze zdalnymi skraplaczami chłodzonymi powietrzem 4 wielkości
  •  NRCV systemy na bezpośrednim odparowaniu z agregatami skraplającymi chłodzonymi powietrzem 3 wielkości

Natomiast w typoszeregu FCDR wyróżniamy 8 wielkości pokrywających zakres wydajności od 30 do 260 kW