Stosowane obecnie nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne i chłodnicze, wykorzystujące coraz bardziej wyrafinowane systemy automatyki, mechaniki  oraz ekologiczne czynniki chłodnicze, mogą działać bezawaryjnie jedynie, gdy podlegają systematycznemu nadzorowi a także obsłudze technicznej.

Personel firmy posiada wymagane uprawnienia oraz niezbędne certyfikaty w tym F-Gazowy wydane przez producentów urządzeń lub ich krajowych przedstawicieli oraz stosowne instytucje , dopuszczające do obsługi i dokonywania napraw urządzeń. Stale podnosimy kwalifikacje swoje i naszych pracowników oraz nawiązujemy współpracę z coraz większym gronem producentów dzięki czemu sukcesywnie rozszerzamy naszą ofertę serwisową i handlową.

Serwis firmy KMK Klima prowadzi kompleksową  i stałą  obsługę systemów  wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania obiektów o przeznaczeniu technicznym, biurowym lub handlowo-usługowym obejmującą swym zakresem :

 • Stały nadzór nad prawidłowością działania instalacji z gwarantowanymi umową czasami reakcji na zgłoszenie awarii oraz usunięcie usterki.
 • Bieżąca konserwacja urządzeń i elementów instalacji.
 • Bieżące usuwanie powstałych uszkodzeń w urządzeniach.
 • Kompleksowa obsługa serwisowa chłodzenia pomieszczeń technicznych.

KMK Klima jest autoryzowanym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych następujących firm :

 • Galletti
 • HiRef
 • Mitsubishi Electric
 • Pego
 • Neptronic
 • Bini
 • MAXA
 • Fujitsu
 • Daikin

Nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz elastyczna organizacja czasu pracy pozwalają na szybkie i skuteczne działanie serwisu.